Utilitzem cookies pròpies i de tercers per mostrar publicitat relacionada amb les seves preferències segons la seva navegació. Si continua navegant considerem que accepta l'ús de galetes. Més informació .

Condicions

TERMES I CONDICIONS D'ÚS PER A USUARIS

A través d'www.presentingmycity.com, UP3MEDIA SL li ofereix un espai gratuït a cadascun dels usuaris inscrits en aquesta pàgina web amb la finalitat de:

- Dur a terme totes les gestions relacionades amb la gestió de serveis oferts a la web (posada en contacte dels altres usuaris). Atendre i contestar les comunicacions rebudes i el manteniment d'històrics de relacions comercials.

- Aquesta pàgina web pertany a L'Empresa UP3MEDIA SL amb CIF n º: B-61835393, amb domicili a: Av Portal de l'Àngel 7, 08002, Barcelona, ​​(d'ara endavant "PMC").

Les següents polítiques i normes formen part d'aquests Termes i Condicions que regulen l'accés i ús, i en general, la relació entre "PMC" i els usuaris registrats en aquesta pàgina web, deixant fora de perill altres comunicacions, condicions i instruccions particulars o específiques .

1. Gratuïtat

Per tal de Dur a terme totes les gestions relacionades amb la gestió de serveis oferts a la web ofereix un espai gratuït per als usuaris.

Amb aquesta finalitat, "PMC" proporcionarà als Usuaris els recursos tècnics adequats perquè, amb caràcter previ al lliurament dels continguts que desitgin publicar a la pàgina web, puguin accedir a aquests Termes i Condicions Legals o qualsevol altra informació rellevant, i prestin el seu consentiment per tal que "PMC" procedeixi al tractament dels continguts dels Usuaris. Es considera que l'usuari ha donat el seu consentiment exprés a aquests Termes i Condicions d'Ús en fer efectiu l'enviament de les seves dades de caràcter personal a través dels formularis afegits a aquest efecte en aquesta pàgina web per a la seva inclusió com Usuari a la base de dades de "PMC".

2. Clau d'accés

"PMC" facilitarà als usuaris que compleixin amb el procés de registre en la pàgina web, les dades d'accés a la mateixa, a través del seu correu electrònic. Les dades d'accés inclouen:

a. nom d'usuari
b. contrasenya

El nom d'usuari correspon al correu electrònic de l'Usuari mentre que la contrasenya és generada automàticament pel sistema.

L'Usuari es compromet a fer un ús diligent d'aquestes dades d'accés, a no posar-los a disposició de tercers ia comunicar de manera immediata a "PMC" la pèrdua o robatori de la seva contrasenya i el possible accés per un tercer. En aquest sentit, l'Usuari és responsable de la seguretat de les seves dades d'accés.

L'Usuari accepta la responsabilitat derivada de totes les activitats que ocorrin sota el seu nom d'usuari i contrasenya. L'usuari ha de tenir especialment en compte el següent:

• Cal assegurar que cap persona no autoritzada pugui obtenir la contrasenya.
• L'usuari té l'obligació de canviar o anular la contrasenya immediatament si és conscient o si sospita que una altra persona o tercer coneix, utilitza o ha utilitzat la contrasenya. Si això no és possible, "PMC" haurà de ser notificada de manera immediata. En aquest cas, "PMC" cancel el compte de l'Usuari, restablint un cop se li assignin noves claus d'accés.

3. Ús del lloc de l'USUARI

Tots els continguts que es trobin a la pàgina de l'Usuari són de la seva exclusiva responsabilitat.

L'Usuari garanteix que posseeix els drets sobre els continguts que publica a la pàgina web assumint l'ús gratuït i sense limitació per "PMC".
L'usuari s'obliga a no utilitzar aquests serveis per a la realització d'activitats contràries a les lleis, a la moral, al'ordre públic i, en general, per realitzar activitats d'explotació comercial, o per mantenir valoracions en to amenaçador o no cordial. Tampoc pot insultar, atacar, utilitzar paraules, expressions o conjunts gràfico-denominatius malsonants, injuriosos, coincidents amb marques, noms comercials, rètols d'establiments, denominacions socials, expressions publicitàries, noms i pseudònims de personatges de rellevància pública o famosos per a la utilització no estigui autoritzat i, en general, contraris a la llei oa les exigències de la moral i bons costums generalment acceptades.

En cas que es descobrís l'existència d'aquestes pràctiques o similars, bé de forma directa o través de notificacions o requeriments de tercers, es podrà procedir a l'eliminació dels continguts infractors o qualsevol altra mesura que es consideri necessària, fins i tot eliminant la pàgina completa, per evitar la continuïtat en la situació detectada. Idèntica mesura serà aplicable en cas que es detecti una utilització que, per les seves característiques com ara la mida, format, etc, dificultin el funcionament de la pàgina web.

L'usuari en enviar comunicacions / imatges / veu, etc, a "PMC", Confirma que:
• Té tots els drets legals necessaris, incloent, sense limitació, els drets de propietat intel lectual, al material i informació que transmet o envia a aquesta web.
• Assumeix la total responsabilitat per qualsevol material que transmeti o enviï a aquesta web.
• No transmetre o enviarà a aquesta Web cap material il legal, confidencial, difamatori, obscè, amenaçador, sexual o racialment ofensiu, abusiu, nociu o en qualsevol cas inacceptable.
• Mitjançant la inclusió de les seves dades de caràcter personal en aquesta web, ha llegit i accepta expressament la Política de Protecció de Dades de "PMC" que apareix en aquesta pàgina web.
• Es compromet a utilitzar l'espai de la seva pàgina i tots els continguts de la pàgina web de conformitat amb el que aquí previst, la llei, la moral, els bons costums i l'ordre públic.
• S'obliga a abstenir-se d'utilitzar-los amb fins o efectes il.lícits, contraris al que estableix aquest document, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar o deteriorar aquesta pàgina web i els seus continguts o impedir la normal utilització o gaudi dels mateixos per part dels usuaris.

L'Usuari es compromet a abstenir-se de:
• Remetre publicitat de qualsevol classe i comunicacions amb fins de venda o altres de naturalesa comercial a la pàgina web, oa una pluralitat de persones usuàries de la web, sense que n'hi hagi la prèvia, autoritzada prèviament i per escrit.
• Remetre qualssevol altres correu brossa, ni consentits prèviament a una pluralitat de persones usuàries de la pàgina web.

4. Actualització

Tota actualització dels continguts de la pàgina de l'Usuari és de la seva exclusiva responsabilitat.

5. Cessió de dades dels Usuari

"PMC" té prevista la realització de cessions o comunicacions de dades que per raó de l'article 11.2.c. de la Llei Orgànica 15/99 de protecció de dades de caràcter personal (en endavant LOPD) hagi de realitzar per atendre les seves obligacions amb les administracions públiques en els casos que així es requereixi d'acord amb la legislació vigent en cada matèria en cada moment i en si escau igualment, a altres òrgans com Jutges, Ministeri Fiscal, Tribunals, Tribunal de Comptes o Defensor del Poble.

Es posa en coneixement de l'usuari, que qualsevol altra cessió de dades que s'hagi de realitzar (al marge del que conté els paràgrafs successius), s'ha de posar en el seu coneixement, quan així ho prevegi la LOPD, informant de manera expressa, precisa i inequívoca dels destinataris de la informació, de la finalitat a què es destinaran les dades, i de la naturalesa de les dades cedides, o si escau, quan la LOPD ho estableixi, es demanarà prèviament el consentiment inequívoc específic i informat a l'usuari.

Així mateix, s'informa a l'usuari que qualsevol tractament de dades personals, se subjecta a la legislació vigent a Espanya en matèria de protecció de dades, establerta per la LOPD i la seva normativa complementària i de desenvolupament (RD 1720/2007). En aquest sentit, "PMC" només és responsable i garanteix la confidencialitat de les dades de caràcter personal que demani a l'Usuari a través de la pàgina web www.presentingmycity.com, no tenint cap tipus de responsabilitat respecte dels tractaments i posteriors utilitzacions de les dades personals que es puguin efectuar per tercers prestadors de serveis de la societat de la informació que poguessin accedir a aquestes dades en raó de la prestació dels seus serveis o exercici de la seva activitat.

[Per tercers prestadors de serveis de la societat de la informació s'entendran-sense caràcter limitatiu-aquelles persones físiques o jurídiques que prestin els següents serveis: a) Transmissió per una xarxa de comunicació de dades facilitades pels destinataris del servei. b) Serveis d'accés a l'esmentada xarxa. c) Serveis d'emmagatzematge o allotjament de dades. d) Subministrament de continguts o informació. Així mateix, "PMC" no es fa responsable dels tractaments de dades que duguin a terme els tercers que estableixin hiperenllaços amb "PMC" ni d'aquells responsables a qui a través d'hiperenllaços "PMC" remet als seus visitants.]

PMC li comunica que les seves dades podran ser cedides a les empreses relacionades amb el sector turístic, etc. per mantenir-lo informat de qualsevol novetat, càsting, promoció, concurs o llançament relacionat amb aquest sector o altres sectors que consideri del seu interès.

6. Utilització d'adreces de correu electrònic

En virtut del que estableix la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, PMC informa que utilitzarà les adreces de correu electrònic facilitades per informar de qualsevol novetat que PMC consideri del seu interès en aquest o en altres sectors. Vostè dóna el seu consentiment exprés perquè PMC els pugui utilitzar amb aquest fi concret. Així mateix, l'informem de la possibilitat que té d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel.lació i oposició de les seves dades de caràcter personal mitjançant escrit dirigit a: UP3MEDIA SL,

Av Portal de l'Àngel 7, 08002, Barcelona

7. Suspensió o Cancel · lació de les dades dels Usuaris

"PMC" es reserva el dret, sense limitació, de suspendre a qualsevol membre que violi els termes i condicions, tant generals del web, com els particulars dels usuaris, fins i tot, si es sospita que un usuari pugui trobar relacionat (per convicció o d'una altra manera) amb qualsevol tipus de frau o activitat il legal en relació amb el nostre servei, o en qualsevol altre moment, amb o sense coneixement seu. "PMC" no tindrà cap obligació amb l'Usuari si suspèn o acaba el servei que li presta per qualsevol raó que "PMC" cregui convenient. L'usuari renuncia a tots els drets que va poder haver tingut amb "PMC" pel que fa a aquesta conducta. Igualment "PMC" es reserva el dret de suspendre o eliminar aquelles aportacions o comentaris que incompleixin aquests termes i condicioni d'ús.

En el cas dels Perfils Personals, "PMC" pot amagar el perfil si aquest es jutja com ofensiu fins que la part que es consideri ofensiva sigui eliminada o substituïda per la qual cosa es considera acceptable per "PMC". Si no s'aplica cap tipus de solució, "PMC" es reserva el dret de retirar tot o una part d'un Perfil Personal unit a la seva pàgina corresponent.

"PMC" es dedica només a la venda de les dades personals facilitades per els usuaris a empreses del sector de la publicitat perquè es puguin posar en contacte per a ofertes o promocions turístiques. En cap cas proporcionem les dades dels nostres usuaris per a una altra activitat que no sigui publicitària o informativa del sector.

8. Confidencialitat

L'usuari amb el mer ingrés d'informació, autoritza irrevocable, gratuïta i il · limitadament a "PMC" a publicar els continguts que lliuri al lloc de l'Usuari, subjecte a aquests Termes i Condicions d'Ús, així com a publicar-les en altres seccions de la Pàgina Web.

Així mateix, l'Usuari és consent, està informat i accepta que:
• La informació lliurada pels Usuaris es lliurarà a qualsevol departament o agència governamental si es rep un requeriment, una demanda o una petició, i podrà eliminar el seu perfil si hi és requerit per qualsevol autoritat judicial.
• "PMC" pot utilitzar cookies (fitxers enviats a un navegador per mitjà d'un servidor web per registrar les activitats de l'Usuari a la pàgina web) quan navegui pels llocs i pàgines de "PMC";
• Els servidors web de "PMC" poden registrar en determinats casos de manera automàtica l'adreça IP i el nom de domini utilitzats per l'usuari, registrar aquesta informació en un fitxer d'activitat del servidor que permet el posterior processament de les dades per tal d'obtenir mesuraments estadístics que permetin conèixer el nombre de visites realitzades als serveis web, etc.

9. Responsabilitats

L'usuari es responsabilitza de tots els continguts, tant textos com fotografies, vídeos i altres que carrega en el seu perfil personal, i del contingut dels missatges i opinions que pugui enviar, i eximeix a "PMC" de tota responsabilitat derivada d'aquests.

L'Usuari acorda expressament que l'ús de la web de "PMC" és al seu risc propi. Ni "PMC", ni els seus directors, empleats, agents, tercers proveïdors de continguts, patrocinadors o similars, garanteixen que els serveis en línia de "PMC" no seran interromputs o lliures d'errors.

10. Protecció de Dades Personals

En compliment del que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que, mitjançant la complimentació del present formulari, les seves dades personals quedaran incorporades i seran tractades en un fitxer automatitzat titularitat de "PMC", amb la finalitat de poder gestionar la seva sol licitud, així com per mantenir-lo informat de futures promocions, notícies i novetats relacionades amb el sector publicitari, televisiu, etc. Així mateix li comuniquem que aquestes dades podran ser cedides a les empreses del sector (publicitari, televisiu, etc.) Relacionades amb "PMC" (mitjançant un acord de prestació de serveis) l'activitat sigui la producció, distribució o comercialització de continguts i recerca d'artistes, per mantenir-lo informat de qualsevol notícia o novetat relacionada amb el sector publicitari, televisiu, etc. i poder gestionar els seus sol.licituds adequadament. De qualsevol manera se li informarà de qualsevol cessió de les seves dades personals indicant-li el motiu de la cessió, les dades cedides i "PMC" a la qual se cediran les dades per si decidís oposar-se a la cessió. Al seu torn, i en virtut del que estableix la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç electrònic "PMC" informa que podrà utilitzar les adreces de correu electrònic facilitades, per remetre't informació sobre els nostres serveis, avisos i ofertes i, en general, informació de caràcter comercial d'interès relativa a l'activitat de "PMC" Així mateix, l'informem de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel.lació i oposició de les seves dades de caràcter personal, en la següent adreça postal: UP3MEDIA SL Av Portal de l'Àngel 7, 08002, Barcelona.

11. Legislació i jurisdicció aplicables

Les presents condicions es troben sotmeses a la legislació espanyola vigent. Per a qualsevol tipus de controvèrsia derivada de la utilització dels serveis oferts o dels continguts propis del web, les parts, amb l'acceptació d'aquestes Condicions, se sotmetran als Tribunals i Jutjats de Barcelona (Espanya).